ZWRÓCENIE SIĘ KU EKSPRESJI

Nie istnieją bowiem jako takie rzeźba, malarstwo, muzyka, poezja. Istnieje tyl­ko i wyłącznie twórczość!”— to zdaje się, że są^to słowa najwcześniej ze schyłku lat pięć­dziesiątych, kiedy rodziły się pierwsze happe­ningi. Zdumiewające, że owa potrzeba znoszenia barier ograniczeń i dążenie do powszechności działania zrodziły się u futurystów jeszcze wcześniej. Wszak już w 1905 roku w pierwszym numerze pisma „La Fronda” Federico de Ma­ria, jeden z najżarliwszych współpracowników Marinettiego, pisał: „Nasz program nie powi­nien być literacki, lecz, jak to tylko możliwe, powinien zwrócić się ku wszelkim formom ludzkiej ekspresji”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)