ZNACZENIE DLA ROZWOJU MYŚLI ARTYSTYCZNEJ

Ani jednak sztuka tantry, ani to ważkie ideowo, a jednocześnie doskonałe w swej czy­stości i prostocie dzieło Goethego, wyprzedza­jące konstruktywizm o 125 lat, ani współcze­sne mu, rowne rewolucyjne projekty architektoimczine E. L. Boullego czy C. N. Ledoux nie miały znaczenia dla rozwoju myśli arty­stycznej w wieku XX. Jako zbyt rewolucyjne na swoj czas lub zbyt wyprzedzające później­sze dzieje sztuki — uległy zapomnieniu. Do miary ich odkrywczości trzeba było potem do­chodzie kilku pokoleniom artystów. Wszakże owe pokolenia czyniły to powoli, systematycz­nie i konsekwentnie w odróżnieniu od nagłej eksplozji w okresie neoklasycyzmu. Dlatego też miały szanse z wolna przezwyciężać opór społeczeństwa i nieprzyjaznej krytyki; a prze­de wszystkim przetrwać w pamięci i wyzna­czaj drogę następcom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)