ZMYSŁOWE MODELOWANIE

Wystarczy znów na dowód przytoczyć kilka celniejszych cytatów: „zmysłowe mode­lowanie […] przekazuje wprawdzie uczucie ży­wej bezpośredniości, ale […] odbierając dziełu charakter kreacji uniwersalnej”. Z „systema­tyzacji drgań światła i przenikania się płasz­czyzn narodzi się nasza rzeźba futurystyczna, riędzie to rzeźba o charakterze architektonicz­nym nie tylko w sensie konstrukcji brył lecz i z tego względu, że blok rzeźby wchłonie’kon­strukcyjne elementy przestrzeni plastycznej w której egzystuje przedmiot. Będziemy, rzecz jasna, tworzyć rzeźbę przestrzeni! Futurystycz­na kompozycja rzeźbiarska zawrze w sobie cu­downe, matematyczne i geometryczne elementy, z jakich skonstruowane są przedmioty naszej epoki. […] Oświadczamy, że celem tak rozumia­nej rzeźby jest abstrakcyjna rekonstrukcja pła­szczyzn i brył określających formę, a nie ich waitość figuratywna. […]

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)