ZDEFINIOWANIE POJĘCIA

Gdyby jednak ktoś zażądał ode mnie zdefiniowania pojęcia „sztuka” dlatego choćby, że jego desygnat sta­nowi przedmiot moich rozważań, to dla sztu­ki, o której będzie tu mowa, a iwięc tej, która nie jest związana z życiem potocznym swoją użytecznością, może najbliższe byłoby okreś­lenie, że jest to swoisty rodzaj przesłania myślowego, emocjonalnego i wyobrażeniowego, dokonującego się najczęściej drogą wizualną. Drugim tytułowym obiektem naszych rozwa­żań są media. W znaczeniu dotyczącym sztuki nie figuruje jeszcze to pojęcie w żadnej ze współczesnych polskich encyklopedii, jak rów­nież leksykonów czy słowników wyrazów ob­cych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!