ZDANIEM FUTURYSTYCZNYCH POETÓW

Zdaniem futury­stycznych poetów takie następstwo doznań i asocjacji nie powiązanych w żaden ciąg logczny i wyzbytych, co istotne, „ja” twórcy który jest niejako nieobecny – zgodne jest z rytmem nowoczesnego życia i odpowiada no­woczesnemu sposobowi myślenia i odczuwania.Do tej nowej składni zaczęto też używać no­wego sposobu drukowania, polegającego na za- stosowaniu zróżnicowanej czcionki i Urozmai­conego spacjowania do wybicia na pierwszy plan szczególnie ważnych słów czy zestawów słownych Rewelacyjne odkrycie „słów wy­zwolonych , nie w pełni wykorzystane w poe­zji włoskiej z powodu specyficznych cech iezyka włoskiego zapłodniło poezję innych krajów, b.ało się podstawą nowatorstwa i sukcesu lirycznej poezji rosyjskiej, m.in. Majakowskie­go. Znalazło ono także odbicie w poezji nie­mieckiej, zwłaszcza Augusta Stramma i Franza R. Behrensa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)