ZBLIŻENIE WARTOŚCI

Dzięki bowiem zbliżeniu zawartości myślowo-emocjonalnej przesłania znajdą się one w tej samej grupie czy wątku historycz­nym rodzaju przesłania. Trzy jego podstawowe rodzaje odpowiadają trzem różnym obszarom zainteresowań, emocji i rozważań ludzkich. Są to:zaangażowanie w to, co przemija,analizowanie sztuki jako języka,’ wyrażanie filozoficznej postawy luft ref­leksji.Wszystkie te trzy typy przesłania wykryć I i śledzić można zasadniczo w każdym czasie . historycznym i niemal w każdej kulturze. Tyle że w pewnych okresach, w zależności od róż­nych czynników zewnętrznych i cech osobis- I tych artystów, poszczególne z nich na nieko­rzyść pozostałych zdobywają sobie priorytet i większą popularność. Można też w obszarze poszczególnych rodzajów przesłania śledzić przeobrażenia dokonujące się w czasie, a nie­kiedy też przejawy rozwoju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!