ZA KAŻDYM RAZEM

„Za każdym razem, kiedy istniał na świecie naród lub grupa ludzi należących do określonego na­rodu, która obierała jako bezpośredni przed­miot malarstwa interpretację otaczającego życia która starała się ukazać oczom obraz społe­czeństwa rozpatrywany w jego naturalnych ra­mach, jej sztuka była i nazywała się naturalistyczna”. Nic zatem dziwnego, że impresjo­nistyczna rewolucja malarska zdołała się zmieścić w tak formułowanym programie. Przy porównaniu wszakże realizmu Courbeta z analogicznym zjawiskiem w XIX-wiecznej Rosji i z punktu widzenia poglądów rosyjskich estetyków okazało się, że ten francuski re­alizm był nazbyt bierny, za mało jeszcze zaan­gażowany w sprawy społeczne, bardziej racjo­nalistyczny i komentatorski niż dość krytycz­ny, by rzeczywistość osądzać i dzięki temu ją przekształcać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)