WYKORZYSTANIE DACHÓW

Dachy trzeba wykorzy­stać, a dla suteren znaleźć właściwe zastoso­wanie, trzeba też pomniejszyć znaczenie fasa­dy; problemy dobrego smaku przenieść należy 1 z dziedziny poszczególnych profili, kapitelików czy okienek w znacznie ważniejszą sferę wielkich kompozycji brył, przeprowadzonej z rozmachem dyspozycji planów. […] architek­tura futurystyczna jest architekturą kalkulacji, zuchwałej śmiałości i prostoty; architekturą zbrojonego betonu, żelaza, szkła, tektury, włókien tekstylnych oraz tych wszystkich mate- j riałów zastępujących drewno, kamień i cegłę < […] architekturę należy rozumieć jako wysiłek ; w kierunku zuchwałego i swobodnego zharmo- j nizowania środowiska z człowiekiem, to znaczy ukazania świata rzeczy jako bezpośredniej projekcji świata ducha”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)