WYCHODZĄC OD ODKRYĆ

Wychodząc od odkryć i hipotez badaczy natu­ry jak Darwin w Anglii czy Buchner i Moleschott w Niemczech, powoływały się one wy­łącznie na materię i siły z nią związane, ewo­lucję gatunków i walkę o byt. Zadania znalezienia sposobów przekazu naj­żywotniejszych problemów ich czasów zajmo­wały malarzy realizmu krytycznego tak dalece, ze me mieli możności, chęci ani czasu myśleć o  zagadnieniach sztuki jako takiej. Przyjmowa­li natomiast wojujące stanowiska w kwestiach aktualności zaprzątających umysły współczes­nych. w sprawie walki wyzwoleńczej zniewolonych narodów i walki społecznej uciskanych klas.Na koniec wreszcie, z punktu widzenia środ­ków przekazu realizm mieszczański nie był ni­czym innym jak wyrazem pierwszego, bezkry­tycznego zafascynowania malarzy fotografią.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)