Wybrane poglądy na temat wzajemnej atrakcyjności i kontaktów interpersonalnych

Największą popularność w psychologii społecznej zyskały podejścia bazujące na teorii behawiorystycznej, ale z przyjęciem specjalnych założeń, nadających jej sens bardziej humanistyczny. Cechą tej teorii jest przyjęcie założenia, że człowiek, nawiązując interakcje, kieruje się bezpośrednio bilansem korzyści i strat czy nagród i kar, jakie otrzymał lub spodziewa się otrzymać od partnera. Podejście to cechuje się szczególnymi właściwościami. Pierwsza to interdyscyplinarny charakter pojęć stosowanych do opisu zachowania. Druga właściwość wiąże się ze wzajemnością zachowania się partnerów. Wzajemność jest poniekąd wymuszana przez fakt, iż dążenie do maksymalizacji korzyści i nagród wymaga uwzględnienia kosztów ponoszonych przez partnera i troski o utrzymanie tych kosztów w rozsądnych proporcjach, gdyż duże dysproporcje mogą zagrażać istnieniu związku.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)