WSZYSTKIE PRZEWIDYWANIA

Wszystkie te przewidywania potwierdziła przyszłosc. Futuryzm bowiem nie tylko stwo­rzył podstawy konstruktywizmu i tego, co z nie­go narodziło się później, aż po dzień dzisiejszy ale tez stał się źródłem i punktem wyjścia dru­giej, zdawać by się mogło biegunowo odległei drogi plastycznej, która oznacza utożsamienie sztuki z rzeczywistością. W teoretycznych roz­ważaniach futurystów i ich manifestach po wielekroć jest mowa o ścisłym związku futuryzmu z otaczającym życiem. Już wszak w 1910 roku w manifeście malarzy futurystów „Do mło­dych artystów włoskich” pojawiło się zna­mienne sformułowanie, że „żywotna jest tylko ta sztuka, która czerpie’swoje składniki z oto­czenia Takimi to składnikami, wyjętymi wprost z otoczenia, wprost z życia, ooerowały  odkrycia futurystyczne w literaturze” teatrze i muzyce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)