WOBEC ZNACZĄCYCH ZDARZEŃ

Wobec tych znaczących zdarzeń w czasie na­suwa się kilka pytań: dlaczego w sytuacji rów­noległego z kubizmem, a także poprzedzające­go go w czasie powstawania wielu i w wielu punktach geograficznych naraz dzieł abstrak­cyjnych kubizm pozostaje nieprzerwanie związany z przedmiotem? Skąd bierze się wo­bec oczywistości historycznej wyprzedzenia kubizmu przez sztukę abstrakcyjną niemal re­gularnie powtarzane w opracowaniach dotyczą­cych malarstwa twierdzenie, że kubizm przy­czynił się do powstania sztuki abstrakcyjnej? I wreszcie pytanie szczegółowe: dlaczego, mi­mo zaprzeczających temu, historycznych dat powstania pierwszych kompozycji abstrakcyj­nych, uznana została za wyprzedzającą swoje poprzedniczki kompozycja Wassilego Kandin- sky’ego z 1910 roku, rtzw. Pierwsza akwarela abstrakcyjna?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)