WIELOWARSTWOWA FORMA

Nawet jednak przy wielowarstwowej formie przesłania umowny model sztuki jako mniej lub bardziej wiernego odtwarzania obiektów znanych z potocznych doświadczeń oka po­zostawał obowiązujący. Jeśli zaś ktoś, jak np. Goethe swoim Ołtarzem pomyślnego losu, zło­żonym z uniwersalisty cznych znaków czystego sześcianu i kuli, wyłamał się z powszechnie przyjętego schematu plastycznego obowiązują­cych symboli — nie mogło to mieć żadnego istotniejszego odzewu ani kontynuacji. Nie po­zwalała na to zbyt jeszcze zwarta i rygorystycz­nie przestrzegana umowa o kod sztuki odtwa­rzającej konkretne obiekty z otoczenia — od wieków zaakceptowany i zamykający wyobraź­nię ludzką w kleszczach nawyku i ograniczeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)