WCIĄŻ NOWE FORMY

Wciąż nowe formy wypowiedzi, po ich odkryciu i wyeksploatowa­niu, jako mylące, a więc już nieprzydatne, ustępują następnym. Szczególnie staje się to widoczne w okresach wyjątkowych napięć o  znaczeniu powszechnym, które siłą rzeczy stają się akceleratorami sztuki. Taką rolę spełniła rewolucja październikowa, a także, czym już była mowa, pierwsza i druga woj­na światowa.Nie tylko jednak rytmiczność dokonań arty­stycznych występujących w powiązaniu z tymi politycznymi wydarzeniami nie była zachowana, ale też i inna zasadnicza różnica wystąpiła  na tym styku dziejów ludzkości i dziejów sztu­ki. Rewolucja radziecka i pierwsza wojna świa­towa przyniosły wiele nowych rodzajów prze- I słania i w ślad za nimi nowych mediów, a zwła­szcza, jako najważniejsze z owych odkryć sztuki: suprematyzm, konstruktywizm, dadaizm neoplastycyzm.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)