WARTOŚCI ESTETYCZNE

Piękno bowiem czy też wartości estetyczne już od dawna przestały być wyróżnikiem sztuki, a jej wytwory nie zawsze są dziełami sztuki jako elementy trwałego dorobku kultury, ponieważ często mają postać efemeryczną, jak np. hap­peningi albo działania z obszaru sztuki ziemi czy sztuki wody. Ponieważ sztuka w wielu swych przejawach przekracza cele estetyczne, więc i estetyka ja­ko dział filozofii zajmujący się pięknem wyka­zuje wohec niej bezradność. Nigdy zresztą de­finicje estetyków dotyczące sztuki i piękna nie były wobec nich adekwatne dłużej niż do pierwszego nowego a istotnego dla sztuki od­krycia. Ostatnie zaś dziesięciolecia przynosiły tych rewelacji artystycznych zbyt wiele, by estetyka, nawet wyzbyta kryterium estetycz­nego, zdołała za nimi nadążyć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!