W WIZJACH FUTURYSTÓW

W wizjach futurystów, zaskakujących profetyzmem, jawi się sztuka, która narodzi się [ dopiero w kilka dziesiątków lat późniei. W I programach działania futurystów zawarte zostały postulaty zrealizowane przez nich samych i zaledwie z zalążku, w stadium otwarcia próbie- i mu, który podejmą dopiero następne pokolenia  twórców. Choć wszakże naiwne niekiedy — dzieła ich są zawsze prawie nowatorskie. Tak ‚ było nie tylko z postulatem zaklęcia ruchu w I obrazie, co miała dopiero spełnić sztuka wizuaustyczna, czy kreowania plastyki oddającej ducha epoki wielkich odkryć naukowych echmcznych, co zrealizował bezpośrednio i z iuturyzmu wyrosły konstruktywizm, tak by­ło ze zrealizowanym już przez samych futu­rystów załozeniem wyzbycia się subiektywiz­mu w przekazie artystycznym na rzecz pełne­go zobiektywizowania i odejścia od obrazowa­nia jednostkowych wydarzeń i doznań do ! przekazywania spraw uniwersalnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)