W SZTUCE TANTRY

W sztuce tantry język geometrii to język największego uogólnienia. Pozwala przeto wznieść się poza czy ponad codzienność, rzeczy jednostkowe, Maję — złudę pozornej rzeczy­wistości dającej się objąć potocznym widzeniem, pozwala sięgnąć ku prawdom uniwersal­nym, prawom’ i wewnętrznej istocie mistycznie pojętego wszechbytu. „Dążność śilpijogina koncentruje się nie na formie, ale ponad nią,  na siłach, które tej formie pozwoliły powstać. Taka sztuka jest osadzona głęboko w wartoś­ciach duchowych, a artysta wprzęgnięty jest w rozwijający się proces odkrywania nie sie­bie samego, ale korzeni uniwersum”. Ten geometryczny język sztuki tantry istniał już w pełnym rozkwicie w połowie na­szego tysiąclecia, gdy w średniowieczu i począ­tkach nowożytnej sztuki europejskiej marzyło się malarzom coraz wierniejsze odtwarzanie rzeczywistości sprawdzanej w potocznym poglą­dzie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)