W SWYM DĄŻENIU

W swym dążeniu do obalenia istniejących systemów wzorcowych zarówno modeli, jak i sym­boli, a zatem zarówno sposobu myślenia i życia, jak sposobów tworzenia, byli futuryści konsek­wentni. I było to konieczne, jeśli wziąć pod uwagę ich postulat odrzucenia wszelkiego na­śladownictwa w imię wolnego rozwoju twórczej osobowości i dezyderat, „żeby twórcy sztuki by­li ludźmi dnia dzisiejszego, dziećmi ostatnich dwu stuleci […] braćmi tych, którzy podaro­wał; ludzkości parę, maszyny elektryczne, tele­graf bez drutu, radio, wytworzone chemicznie złoto, etos socjalistyczny i tysiące świetlanych obietnic na przyszłość”Jako zadziwiające należy ocenić — obok ów­czesnych wypowiedzi o futurystach w więk­szości negatywnych — głęboko trafne spostrze­żenia o charakterze profetycznym: „Carra, Boc­cioni i Severini — pisał np. Franz Marc — spowodują decydujący zwrot w historii nowego malarstwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)