W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ

W świetle tych skrótowych, a więc uprasz­czających rozważań można założyć teoretycz­nie i utopijnie taki np. układ społecznej zgody na obowiązujące powszechnie systemy mode­lowe, które obligowałyby ludzkość do pokojo­wej współegzystencji, a ludzi do wzajemnego poszanowania i życzliwości; nadto zaś do prze­kładania dóbr duchowych nad materialne, ży­cia intełektualno-twórczego nad konsumpcyjne, pełnej swobody myśli nad wszelkie modelowe jej ograniczenia. Można wyobrazić sobie — na miarę naszych możliwości, zawężonych wsku­tek^ ukształtowania nas przez funkcjonujące dziś systemy modelowe — wywiedziony z fan­tazji świat egzystencji całkowicie odmiennej od naszej, opartej na innych wymiarach, ocenach, osiągnięciach i celach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)