W OBSZARZE SZTUKI

Zwłaszcza w tym obszarze sztuki, który zajmuje się analizą jej właściwości kre­acyjnych albo autorefleksją (metasztuka). Dla­tego też granica między medium a przesłaniem pozostaje nieostra. Takie pojmowanie medium, jakie zostało tu zaproponowane w próbie definicji, jest już za­powiedzią tezy, która stanowi podstawową kanwę metodologiczną zawartych w tej książce rozważań. Tezą tą mianowicie jest twierdzenie, że pierwotna w sztuce jest zawartość przesła­nia. Ponieważ zaś samo pojęcie przesłania im­plikuje jego zakomunikowanie, domaga się ono formy artykulacji. Jeśli takie postawienie sprawy uznamy za możliwe do przyjęcia, to wypada nam również przyjąć, że media, któ­rymi się artyści posługują, nie tylko wykazują zależność, ale są w pełni (uwarunkowane ro­dzajem przesłania, co nie znaczy wszakże, by różnorodność ich pod jakimkolwiek względem była ograniczona.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!