W DALEKOWSCHODNIEJ FILOZOFII

Jest więc jak w filozofii da­lekowschodniej Maja — wieczna złuda, której ulegają zmysły, a poza którą, zakryta przed ludzkimi oczyma, istnieje tajemnica bytu, od­wieczna Prawda. W tym samym kręgu prze­słań mieszczą się takie obiekty malarstwa współczesnego, jak „liczone obrazy” Romana Opałki, podejmującego problem czasu, i kon­strukcje z pustką Jana Berdyszaka, rozważają­cego zagadnienia przestrzeni jako kategorii on- tologicznej. Aby uzmysłowić, jak dalece różne bywają środki, po które sięgają twórcy repre­zentujący ten sam rodzaj przesłania, przywo­łam tu pamięci jeden jeszcze przykład: Kousai Hori, który wystąpił na X Biennale Mło­dych w Paryżu w 1977 roku. Siedział on biało ubrany i z pobieloną twarzą na podłodze w pozycji lotosu i czytał monotonnie z gazety po­szczególne głoski, nie w formie jakiegokolwiek komunikatu, ale oddzielnych fonemów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)