UŻYWANIE POJĘCIA

Utrzymywać by zatem można, że używanie pojęcia „realizm” jest uprawnione tylko i je­dynie w stosunku do omówionego zjawiska, zamkniętego ściśle w granicach czasowych drugiej połowy XIX wieku i legitymującego się określonymi założeniami programowymi. Tymczasem nazwa ta stosowana bywa nader szeroko. W dodatku określa się nią z reguły sposób malowania, którego cechą wyróżniającą jest podobieństwo form występujących w sztu­ce do obiektów i widoków rzeczywistości zna­nych z potocznego oglądu. Jest to całkowicie sprzeczne z programem ideowym sztuki zarów­no Courbeta, jak np. pieredwiżników. W zało­żeniach twórców realizmu XIX-wiecznego cho­dziło bowiem przede wszystkim o zawartość moralizatorską i ideową dzieła, nie zaś o jego kształt wizualny czy język przekazu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)