UWAGA NA NATURĘ

Futuryści zwrócili uwagę na inną naturę zmienności i inną naturę ruchu. O ile można było rozważać, czy kontemplacja impresjonis­tyczna przyrody ,i światła oraz wydobyty rela­tywizm zjawisk mogą mieć źródło w filozofii dalekowschodniej — tu byłoby to pozbyte pod­staw.  Futuryzm był ruchem sprzęgniętym z cywilizacją techniczną, jego obserwacja zja­wisk nie miała nic wspólnego z kontemplacją Było to zachwycenie ruchem mechanicznym i hołd oddany człowiekowi jako wynalazcy i konstruktorowi umaszynowionego świata. Tu ruch nie był chwytany jako sytuacja pomiędzy stanem poprzednim a tym, który nadejdzie za chwilę. Tu_ relatywność nie była związana z subtelną świadomością przemijania, ale z in­telektualną konsekwencją, wynikającą z nau­kowych konstatacji, jak tożsamość natury ma­terii i energii czy przenikalność tego, co do­tąd uważano za nieprzenikalne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)