UJĘCIE SPRAW

Zwracając uwagę na sprawy w takim ujęciu dotąd nie dostrzegane, jak czas, a dzięki niemu nowe widzenie przestrzeni, wy­zbytej cech jednorodności i statyki, jak ciągłość elementów rzeczywistości dzięki dynamice form wnikających w siebie wzajem i nowa rola światła i koloru — odkryli i otworzyli futuryś­ci swoim następcom wszystkie drogi, jakimi no­wa, poszukująca sztuka posuwa się po dzień dzisiejszy.Podobnie jak kubiści, tak i konstruktywiści przeczyli, jakoby jakiekolwiek wpływy futu­ryzmu miały zainspirować ich twórczą myśl.  Gabo i Pevsner w swym Manifeście realistycz­nym wprawdzie, całkowicie negując kubistów, oddają sprawiedliwość futuryzmowi, przynaj­mniej połowicznie: „Można było z zaintereso­waniem śledzić doświadczenia kubistów, lecz kontynuować ich nie można przekonawszy się, że doświadczenia te ślizgają się po powierzchni’ sztuki, nie sięgając do jej podstaw i że rezul­tatem tego jest to samo, co dawniej: graficz- ność, dekoracyjność płaszczyzny, objętość i bryłowatość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)