U ŹRÓDEŁ POWSTANIA SZTUKI

W tym sensie, sensie leżącego u źródeł po­wstania każdego dzieła sztuki powodu twórcze­go, istotnie wszelkiego rodzaju sztuka jest rea­listyczna: tak mistyczne dzieło religijne śred­niowiecza, jak społecznie zaangażowani Kamie- niarze Courbeta; tak migawkowo uchwycona w procesie przeobrażeń świetlno-kolorystycznych Katedra w Rouen Moneta, jak, do rangi sztuki podnoszące przedmioty dnia powszed­niego, atrapy Oldenburga; tak rozważający problem względności percepcji zmysłowej barw obraz Albersa, jak pobudzające do refleksji czysto intelektualnych serie prób językowo- -syntaktycznych Kosutha, stanowiące kolejny wyraz starej tendencji uprawiania sztuki dla sztuki. Jeżeli bowiem uznamy za programami realiz­mu i naturalizmu XIX-wiecznego, że realizm to odtwarzanie rzeczywistości — to przecież me tylko rzeczywistości XIX stulecia i nie tyl­ko rzeczywistości materialnej, a także nie tyl­ko rzeczywistości dostrzegalnej w widzeniu po­tocznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)