TWORZENIE DZIEŁ

Chcemy tworzyć dzieła, które są konstatacją rzeczywistości, przede wszyst­kim rzeczywistości nowej, i nie są tradycjonalnymi powtórzeniami form zewnętrznych,… Artystyczne środki wyrazu, które przekazała nam kultura, są zużyte i nie nadają się do te- go, by za ich pośrednictwem można było przy­swoić sobie i przekazać emocje, których do­znajemy od świata całkowicie zmienionego przez nauki przyrodnicze”. I jeszcze gdzie indziej postulował Boccioni: „Trzeba wyrazić również i to, co niewidzialne, co się porusza i żyje po tamtej stronie powierzchni i co ma­my na lewo, na prawo i dookoła nas”. W najdoskonalszy sposób spełniły te wymo­gi futurystyczny teatr i muzyka. W większym stopniu niż gdzie indziej doszły tu do głosu po­stulowane przez futurystów: intuicja twórcza powołana na miejsce logiki, improwizacja — na miejsce jakichkolwiek obowiązujących reguł oraz powrót do natury i synteza.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)