TRAKTOWANIE WSZYSTKICH FORM

Ona to pozwoliła im na trakto­wanie wszelkich form życia i sztuki jako względnych i tylko umownych. W decydującym stopniu przyczyniły się do tego wnioski płyną­ce z obalenia szeregu prawd naukowych, trak­towanych przez wieki jako aksjomaty, żeby przypomnieć tu tylko einsteinowskie zaprzecze­nie istnienia uznawanych za niepodważalne „absolutnego czasu” i „absolutnej przestrzeni” czy zakwestionowanie przez Heisenberga zasa­dy przyczynowości i determinizmu w fizyce atomowej i kwantowej. Podobną rolę odegrały wnioski płynące z rozważań nad problemem trwania i przemijania w nowych kontekstach odkryć dokonanych przez naukę, jak choćby stwierdzenie tożsamości natury materii i ener­gii, wreszcie wnioski wywiedzione z doświad­czeń historycznych i bacznej obserwacji teraź­niejszości, prowadzące do generalnych przewar­tościowań wyobrażeń o sytuacji człowieka na ziemi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)