SZUKANIE ŹRÓDEŁ

Gdyby szukać ich źródeł byłaby to w największej mierze postawa artysty i wynikające z niej zainteresowania i upodobania, które predysponują go do okre­ślonej aktywności myślowej i emocjonalnej determinującej rodzaj przesłania. W zależności od epoki, szerokości geograficznej, poziomu kultury, rozwoju nauki i techniki oraz wielu innych ważkich czynników ta aktywność my­ślowa i emocjonalna bywa różna, a zatem i zróżnicowane są jej efekty. Przy tym wszakże postawy mogą pozostać zbliżone, po­dobnie jak — nawet mimo skrajnych różnic poziomów — zainteresowania i upodobania. Takie zróżnicowanie efektów, czyli propozy­cji twórczych, choć bardzo niekiedy znaczne, wręcz biegunowe z pozoru, może wcale nie oddalać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!