SZTUKA ŚWIECKA

Sztuka świecka, która niebawem wyodrębni się z sakralnej jako skromny początkowo ob­szar działania, potem o stale wzrastającej wa­dze, me posiadała najczęściej innej warstwy znaczeniowej poza utrwalaniem tego, co miało być utrwalone: osób, wydarzeń bitewnych, pa­noramicznych widoków miast, następnie pej­zaży, martwych natur, scen rodzajowych itp. Wprawdzie niekiedy pojawiały się tu drugo- warstwowe znaczenia symboliczne, wyrażane poprzez personifikacje, alegorie czy metafory. Niekiedy istniała tu i trzecia warstwa: aluzyj­na, kiedy np. wyobrażona na płótnie scena z greckiej mitologii, dzięki pewnym analogiom sytuacyjnym nawiązująca do aktualnych wy­darzeń natury społeczno-politycznej, nabierała dodatkowego znaczenia. Rzadko tylko, a to u indywidualności wybitnych, zdarzały się dzieła, w których poza ogólnodostępnym prze­kazem kryła się głęboka filozoficzna refleksja albo równie nietypowy, przenikliwy komen­tarz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)