SZTUKA I LUDZKIE ŻYCIE

Sztuka wkroczyła w życie ludzkie również na zasadzie społecznej umowy. Mieści się ona na przecięciu dwóch wyróżnionych systemów: modeli i symboli, ponieważ warstwa zawartoś­ci przesłania wiąże ją z tym pierwszym syste­mem, a medium, poprzez alfabety znaków — z tym drugim. Poza bytem fizycznym i jego determinanta­mi wszystko w dziejach ludzkości jest i było umowne, a pisane i niepisane umowy ulegały fluktuacjom i przeobrażeniom dokonywanym przez tych — jak to już zostało powiedziane których stać na wychylenie się poza sche­maty funkcjonujących systemów modelowych. W sztuce wiąże się to nierozd zielnie z koniecz­nością szukania nowych mediów, tworzenia nowych kodów i symboli, czyli nowego języka artystycznego przekazu.Spróbujmy pobieżnie i sumarycznie przyjrzec się dziejom przemian dokonujących sie w umowie społecznej o dzieło sztuki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)