SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU

Pre­zentuje szczegóły przedmiotu, pozwala im się obracać, przewraca je, nadaje im szlif, zwie­lokrotnia i tak dalej w nieskończoność. Fanta­styczna różnorodność profili i aspektów, którą jest w stanie nadać w swych obrazach skrzyp­com, gitarze czy szklance, zaskakuje nas tak samo jak naukowe wyliczanie części składo­wych przedmiotu, który do dziś z niewiedzy czy też z tradycji traktowaliśmy jako jednolitą całośc. Było to epokowe, konieczne dla sztuki odkrycie. Stanowi też pełnowartościowy rezul­tat określonych wysiłków, ale nie jest jeszcze wrażeniem, będąc co najwyżej jedną tylko stroną wrażenia. Jest to analiza naukowa ba­dająca życie przez sekcję zwłok […] by L.l odkryć prawa kreacji. Lecz sztuka sama w so­bie jest już kreacją i nie pragnie być skupis­kiem wiedzy £…]. Toteż obraz Picassa wciąż pozostaje tylko wyliczaniem aspektów przed­miotu centralnego […].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)