STOSUNEK ARTYSTY DO RZECZYWISTOŚCI

Jakby nie za­uważając wokół siebie kipiącego życia, z oczy­ma zamkniętymi na wszystko, co żywe, współ­czesne, rzeczywiste — sztuka ta szuka na­tchnienia w minionej przeszłości, bierze stam­tąd gotowe ideały…” Jeszcze dalej w stawianiu sztuce ważnych, społecznie użytecznych zadań poszedł następca Bielińskiego —• Nikołaj Czernyszewski, najwy­bitniejszy estetyk realizmu w Rosji drugiej po­łowy XIX stulecia. Zdaniem jego zasadą realiz­mu jest poszukiwanie istoty sztuki w procesie życia, bezwzględne związanie sztuki z życiem: „Piękno — to życie” powiada Czernyszewski, zmienną koncepcję piękna wywodząc z wa­runków życia i układu społecznego. Utrzymy­wał też, że stosunek artysty do rzeczywistości wyraża się poprzez osąd jego siztuki nad rze­czywistością.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)