SPOPULARYZOWANE W POLSCE

Spopularyzowane w Polsce szeroko, zwłaszcza od 1975 r., kiedy opublikowany zo­stał w Warszawie Wybór pism Marshalla Mc Luhana, pojęcie to rozpowszechniło się w pi­sarstwie o sztuce jako synonim środków tech­nicznych w plastyce, albo — szerzej — środ­ków działania artystycznego. Ja wszakże, po­sługując się nim, rozumiem je jeszcze rozleg­lej: nie tylko jako kształt artystyczny wypo­wiedzi twórczej ani tylko zespół środków, jaki posłużył do jej artykulacji, ale też jako ideę artystyczną. Media zatem — w moim rozumie­niu — to wszystko to, co służy przekazowi postawy artysty lub jego przesłania. Egzempli­fikując: u Mondriana w tym sensie medium stanowiły: nie tylko malarstwo jako dyscyplina plastyczna i technika albo jako formy geome­tryczne i barwy ograniczone do trzech zasad­niczych oraz czerni, bieli i szarości, ale także pomysł czy decyzja użycia pionów i poziomów dla wyrażenia idei biegunowych przeciwieństw, jak również zdecydowanie się na ascetyczną’ ale absolutną harmonię układów barwnych w obrazach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!