Społeczeństwo młodzieżowe a możliwości rozwoju

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na wyjazd ze swojego miejsca zamieszkania. Często wybierają takie miasta, które cieszą się renomą nie tylko uniwersytecką, ale też przestrzenną i zarobkową. Takie wyjazdy młodych ludzi są związane przede wszystkim z poszukiwaniem siebie i oderwaniem się od kontroli rodziców. Poznawanie nowego życia jest zapewne pasjonujące, ale też bardzo trudne. Największe miasta Polski są w dużej mierze złożone ze społeczeństwa młodzieżowego, które pragnie rozwijać się w kierunku zawodowym i mentalnym. Poszukiwanie dobrze płatnej pracy jest możliwe tylko w dużych miastach o dobrej urbanistyce, która pozwala na występowanie dużej ilości innowacyjnych firm i korporacji. Tylko w dużych miastach młodzi ludzie mogą poszukiwać swojej przyszłości i kształtować ją. Niestety liczne migracje młodzieży do miast często powoduje starzenie się społeczeństwa innych polskich terenów. Wówczas zastanawiający jest los takich ziem. Można jedynie przypuszczać, że losy całego naszego kraju, będą zależeć od tych, którzy zdecydowali się na życie w wielkich miastach.