SKOMPLIKOWANY RODZAJ PRZESŁANIA

Mogą być tylko mniej lub bardziej zręczne, a czysto powierzchowne za­stosowania: bądź przez kogoś innego wynale­zionego, a więc cudzego języka wypowiedzi, bądź nowych środków technicznych. Ten ro­dzaj działań należy już jednak do nie intere­sującej nas tutaj sfery sztuki o charakterze dekoracyjno-rozrywkowym. Najtrudniejszy wreszcie, bo najbardziej skomplikowany i rozbudowany rodzaj przesła­nia stanowi przekaz postawy lub refleksji filo­zoficznej. W tym obszarze mieści się bardzo wiele i bardzo różnych w formie manifestacji sztuki współczesnej; te zwłaszcza wszystkie, które zaliczyć można do strefy sacrum i które z filozoficznych pozycji penetrują jakieś wy­odrębnione zagadnienie, np. czas lub przestrzeń. Ten typ przesłania ma swoje bardzo odległe tradycje w przeszłości. Należą do nich w rów­nej mierze piramidy starożytnego Egiptu, co kompozycje geometryczne sztuki tantry, bi­zantyjskie ikony, santa conversatione z nasze­go kręgu kultury i dżieła zawierające motyw vamtas yanitatum, a z prehistorii człowieczej menhiry i dolmeny — relikty nieznanego kultu lub może symbole ludzkiej’ tęsknoty do prze­trwania poza śmierć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!