SKALA ZRÓŻNICOWANIA

Jak z tego wynika, skala zróżnicowania wy­powiedzi i rodzaju przesłania, gdy mowa o ka­tegorii wyróżnionej jako zaangażowanie w to, co przemija, jest bardzo rozległa. Wszak sztu­ka procesualna, jak u Hansa Haacke, notuje zupełnie innego typu wydarzenia w czasie niż np. płaskorzeźby na kolumnie Trajana czy społeczno-polityczne w wymowie environments Kienholza albo par excellence polityczna i in­terwencyjna działalność Beuysa. W każdym z tych przypadków inny jest też cel, dla któ­rego artysta podejmuje swą twórczość i które­mu ją poświęca. Elementem wiążącym pozo­staje wszakże zawsze przesłanie związane z rozważaniem artysty lub jego upodobaniem dla tego, co doraźne, doczesne, a więc przemi­jające.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!