ŚCISŁE PODPORZĄDKOWANIE

Musieli się bowiem podporządkować ściśle określonym, a wytworzonym w ciągu pierwszych dziesięciu wieków istnienia _ chrześcijaństwa, obowiązują­cym formułom ikonograficznym. Później, w okresie renesansu i w następnych epokach, gdy  obok Kościoła pojawia się drugi” autorytet: świeckich możnowładców — nowych mecena­sów sztuki — rzemieśłnik-twórca wprawdzie w szerszym niż dotąd zakresie zyskuje świadomość swego artystycznego znaczenia, ale nowy mecenat ma także swoje nieustępliwe wyma­gania, którym artysta-wykonawca zleceń „musi się podporządkować. Znacznie w owym czasie poszerza się tematyka sztuki: o świeckie sceny i -zwłaszcza batalistyczne, i o portret, a więc za- rowno przesłanie, jak medium pozostają okre­ślone w granicach szybko tworzących się sys­temów wzorcowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)