SCHEDA PO FUTURYZMIE

Scheda więc po futu­ryzmie nie jest dziś bogata i świetna wizualnie, ale olśniewa bezkompromisową odwagą i nowa­torstwem. Właściwe media dla przesłania futu­rystów zostały przez nich wprawdzie odkryte, ale nie zawsze dopracowane. Była to zapewne również jedna z zasadniczych przyczyn niedo­ceniania tego ruchu przez współczesnych mu przez bezpośrednich jego następców. Co in­nego, że gdyby futuryzm zrodził się we Fran­cji — losy jego oceny i spopularyzowania w skali Europy i świata byłyby zupełnie inne niż jako ruchu włoskiego, a na dodatek skojarzonego z faszyzmem. W sytuacji jednak, w jakiej zaistniał — w historii i teorii sztuki zdomino­wany został i odsunięty na peryferyjny plan przez kubizm. Stało się tak, mimo że kubizm był istotnie tylko jednym z wielu kierunków sztuki początków XX wieku, i to wcale nie najważniejszym. Stało się tak dlatego, że twórcy kubizmu pracowali przez kilkanaście lat nad jego zagadnieniami, uważając je za podstawo­we, ii że te problemy — głównie stosunku mię­dzy obiektem rzeczywistości a medium i me­dium jako takiego — przeanalizowali skrupula­tnie i do końca w sensie malarskim, osiągając swego rodzaju doskonałość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!