RZECZYWISTOŚĆ

Bowiem rzeczywistością jest nie tylko każda rzecz materialna znana nam z au­topsji lub nieznana, lecz zasłyszana czy pozna­na z opisu, ale także każda myśl jako wytwór umysłu ludzkiego, dźwięk i pojęcia, jak nie­skończoność lub przemijanie, albo uczucia, jak tęsknota czy nienawiść, czyli rzeczy niemate­rialne. Jeśli problem ten został tu poruszony, to po to jedynie, by uświadomić sobie w peł­ni, że sztuka, jakkolwiek by się wydawała wyabstrahowana z życia, tkwi w rzeczywistości całkowicie i bez reszty. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach a i to u niewielu tylko artystów, zaistniała świado­mość, ze nowego przesłania nie można komu­nikować starymi środkami przekazu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)