Rozwój polityki Polski po 1989 roku

Załamanie gospodarcze wschodniego bloku Europy nastąpiło w 1989 roku. Kryzys dotknął także nasze społeczeństwo, nastąpił gwałtowny spadek dochodów ludności spowodowany zahamowaniem produkcji. Przy pomocy bardzo dyplomatycznych zabiegów prezydenta G. Bush’a, doszło do wielu spotkań na szczeblach rządowych Europy. Jeszcze w jesieni 1989 roku z hukiem rozpadał się system komunistyczny w poszczególnych krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Rozpad Związku Radzieckiego zacierał powojenne granice Europy.Rząd Tadeusza Mazowieckiego prowadził Polskę w lepszą przyszłość. Państwa Europy Zachodniej przyglądały się i popierały zmiany na wschodzie. Symboliczne wrota na wschód stanowiła właśnie Polska. Rząd III Rzeczpospolitej dążył do utworzenia europejskiego systemu bezpieczeństwa chroniącego wszystkie europejskie kraje. Było to priorytetowe zadanie naszej polityki. Kolejnym ważnym punktem było nawiązanie współpracy z krajami nadbałtyckimi, ale jednocześnie utrzymanie poprawnych stosunków z Niemcami i ZSRR.Polityka zakładała także poszerzenie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi i państwami Europy Zachodniej. Jak lata te były ważne dla Polski widzimy teraz, gdy jesteśmy od lat członkami Unii Europejskiej i wspólnie z innymi decydujemy o przyszłości Europy.