ROZSZERZENIE POJĘCIA REALIZMU

Jeśliby więc rozszerzyć pojęcie realizmu poza zjawisko określonego kierunku, który po­jawił się i przeminął w XIX w. — to ewentu­alnie uzasadnić by się dało stosowanie tego po­jęcia do innych, ale analogicznych w historii sztuki ewenementów, przy czym jednak ana­logie nie dotyczyłyby cech języka wypowiedzi artystycznej, jako mniej ważnego, ale raczej podstawowej sprawy, jaką dla realizmu była podejmowana w sztuce problematyka. Musiała­by to być tedy sztuka publicystyczna, nieza­leżnie od zastosowanej przez artystę formy pa­rająca się intencjonalnym komentowaniem pragmatycznych stron życia ludzkiego. Sztuka dodajmy —- tworzona również dla celów pragmatycznych: wpływania na system, wa­runki i modele egzystencji ludzkiej przez wy­tykanie ich wad, słabości i śmieszności lub ich afirmowanie, gdy na to zasługują. Byłoby to wówczas rozumienie realizmu nader bliskie pojmowaniu naturalizmu przez Castagnary’ego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)