ROZBUDOWANY CZYNNIK

Potężnie rozbudowany w programach realiz­mu krytycznego czynnik obowiązującego i w podwójnym znaczeniu występującego pragma­tyzmu staje się w pełni zrozumiały, gdy pod uwagę weźmiemy wspomniany już filozoficz­ny podkład, w którym upatrywać trzeba ko­rzeni omawianego kierunku artystycznego. Rea­lizm filozoficzny bowiem — to uznanie istnie­nia rzeczy niezależnie od postrzeżeń, a w rady­kalnej jego formie — to przekonanie, że rzeczy nie tylko istnieją niezależnie od poznającego umysłu, ale że są mu w pełni dostępne. Toteż w realizmie malarskim nic nie wykracza poza sprawy czysto praktyczne i materialnie spraw­dzalne realia. Nie ma tu miejsca na niepokoje egzystencjalne, na rozważanie pytań od zarania stawianych przez ludzkość, jak np. o zagadkę bytu, o początek i nieskonczoność wszechświa­ta,^ o ceł i sens istnienia człowieka, pytań, na które dotąd nie ma odpowiedzi uniwersalnej. Nie może tu takżf być miejsca na czynnik ma­giczny, ezoteryczny czy transcendentny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)