REWOLUCJA IMPRESJONALISTÓW

Dopiero rewolucja impresjonistów, a potem twórców abstrakcji przełamała barierę starego systemu symbolicznego europejskiej sztuki. Stało się to możliwe, bo sytuacja plastyki — wskutek usamodzielnienia się, a w ślad za tym indywidualizacji artystów — uległa poważnym zmianom. Stało się to konieczne, ponieważ od­krycia naukowe już wówczas podały w wątpli­wość obowiązujący dotąd, wyobrażeniowy mo­del świata: statycznego i jednoznacznie zde­finiowanego. Dla przekazania zaś innego obra­zu świata, innej jego interpretacji myślowej niezbędne stało się nowe medium.Rola impresjonistów była tu o tyle funda­mentalnie ważna, że stali się oni twórcami pierwszego w pełni nowego systemu znaków ikonicznych, który w odróżnieniu od poprzed­niego, tak długo trwającego, był systemem otwartym. Powstał on w rezultacie przyjęcia przez impresjoinisitoiw innego też i nowego modelu myślenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)