REALIZM W SZTUCE

Realizm w sztuce drugiej połowy XIX w. był zjawiskiem historycznym, zamkniętym da­tami jego pojawienia się i schyłku. Znana jest też jego proweniencja.Z punktu widzenia ogólnej sytuacji ekono­miczno-społecznej realizm w malarstwie rodził się wraz z rozwojem praktycznego, bogacącego się mieszczaństwa, ze wzrostem poczucia przy­należności narodowej i internacjonalizacji, jako az pojawienia się świadomości społecznej wraz z teoriami utopijnego i nie tylko utopijne­go socjalizmu, a nadto jako wyraz wysokiej cy­wilizacji i równoczesnego upadku kultury. Z punktu widzenia filozoficznych źródeł był z kolei realizm w malarstwie wyrazem szeroko naowczas rozpowszechnionych w Europie i do­minujących w życiu umysłowym prądów, jak materializm i spokrewnione z nim’ pożytywizm, empiryzm, utylitaryzm lub minimalizm.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)