PREZENTACJA DZIEŁ

Severini w swoim Tutta la vita de un pittore wspominał, że Picasso podrwiwał z manifestu futurystów. Wprawdzie pierwsza prezentacja dzieł włoskich rebeliantów sztuki w Paryżu odbyła się w lutym 1912 roku, wszakże manifesty futurystów, ze wszystkimi szczegółami opisujące program ich działań, znane już były we Francji w 1910 roku. Już też w czerwcu 1911 roku krytyk francuski Ro­ger Allard dokonał porównania —notabene bardzo trafnego — Delaunaya z futurystami. Nie należy wykluczać, że nie futuryzm czerpał jakiekolwiek inspiracje z kubizmu, jak to się niemal powszechnie twierdzi, ale — jak sądzi Christa Baumgarth — „owe idee [futurystycz­ne — dop. B.K.] trafiały w Paryżu na podatną glebę i że zostały podchwycone”. Bezpośred- nio fakt wpływu futuryzmu na kubizm odno­towywał po wspomnianej pierwszej wystawie futurystów w Paryżu Andre Muller, pisząc z okazji Salonu Jesiennego w ,,Excelsiorze” z 1 października: „Kubiści z 1912 r. zdają się w porównaniu z kubistami z roku 1911 wyka­zywać rzucający się w oczy postęp. Są mniej kubistyczni, a bardziej futurystyczni”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)