POWSZECHNIE PANUJĄCY RUCH

Włochy przyszłości wyobrażali sobie futuryści jako kraj uprzemysłowiony maksy­malnie, bogaty, w którym praca zostanie cał­kowicie niemal zautomatyzowana, a stan nę­dzy wyeliminowany. Był to program kompilacyjny i mało oryginalny, w odróżnieniu od re­wolucyjnego nowatorstwa wszystkich arty­stycznych propozycji futurystów. Futuryzm był ruchem, który w powszechnie panujących systemach wzorców zarówno my­ślenia, jak — w ślad za nim — wszelkiego ro­dzaju twórczości artystycznej dokonał głębo­kiego wyłomu. Historia zaś poucza: im głębszy wyłom, tym sprzeciw większy i trwalszy. Od­krycia futuryzmu były odkryciami globalnymi, co stanowiło logiczną konsekwencję założeń ruchu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)