POWRÓT DO DYGRESJI

Wracając od tej dygresji do rozważań nad neoplastyczną twórczością Mondriana, z logicz­nego punktu widzenia stwierdzić należy, że obecność w niej czynnika transcendentnego eli­minuje tu możliwość zastosowania pojęcia „rea­lizm” w jego rozumieniu filozoficznym. Pozo­staje więc tylko możliwość traktowania go ja­ko kategorii sztuki oznaczającej związki pla­styki z jej czasem. Nazwę tę dałoby się nawet wówczas wytłumaczyć, a to ścisłymi relacjami zachodzącymi między sztuką a rzeczywistością ludzką. Ale rzeczywistość tę traktować by trze­ba wtedy szeroko, jako rzeczywistość nie tylko ekonomiczną, społeczno-polityczną, filozoficzną naukową, ale też rzeczywistość upodobań, za­interesowań i sposobów myślenia charaktery­stycznych dla czasu, w którym powstają nowe kierunki artystyczne czy nowe zjawiska pla­styczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)