POSTAWA WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW

Socjo­logowie i psychiatrzy sygnalizują niebezpieczne symptomy stresów, alienacji, neurotycznych schorzeń, narastającej obojętności, a nawet wrogości we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Zawiodły więc systemy modelowego myślenia, zachowań, zasad życia i współżycia, etyki, edukacji etc., rozwijające się stuleciami i w zmiennych swoich przeobrażeniach obowią­zujące w społeczeństwach ludzkich. Postawa współczesnych artystów poszuku­jących mediów dla przesłania odnoszącego się pośrednio lub bezpośrednio do sytuacji czło­wieka równie zagubionego we wszechświecie jak we własnej wsi — jest moralną i myślową postawą twórców wobec wielu trudnych pro­blemów dzisiejszego świata. Wyraża się ona często w zakwestionowaniu bądź odrzuceniu dotychczasowych systemów modelowych ludz­kiego życia, a w ślad za tym — systemów symbolicznych funkcjonujących w sztuce ubiegłych lat i stuleci. Zgodnie z odwieczną zasadą zależności sztuki od życia statyczny model symboliczny został rozbity i odrzucony.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)