PORÓWNUJĄC SZKIC

Tak oto, próbując w tym szkicu zwrócić uwa­gę nie tylko na szczególne cechy, ale i przy­czyny powstania zjawiska realizmu zwanego mieszczańskim lub krytycznym, możemy stwierdzić po pierwsze, że był to kierunek uznający za priorytetowy postulat i wartość nadrzędną wagę zawartości przekazu; po wtó­re, że zawartość tego przekazu była uwarun­kowana aktualnie najżywotniejszą problematy­ką czasu, który wydał realizm, tak w sensie społecznym i politycznym, jak filozoficznym, oraz, po trzecie, że forma przekazu, jaką kie­runek ten powołał do życia, nie była progra­mowo zakładana przez twórców, ale stanowiła wypadkową szeregu różnych czynników, które, charakterystyczne dla tego właśnie czasu i dla zainteresowań żyjących w nim ludzi, ukształ­towały ją w taki a nie inny sposób.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)