PO RAZ PIERWSZY

Z kolei futuryści zetknęli się prawdopodob­nie po raz pierwszy z kubizmem w artykule Sofficiego o Picassie i Braque’u w „La Voce” z 24 sierpnia 1911 roku. Artykuł ten notabene nie był ilustrowany. Futuryści nie przyznawali się także do czerpania inspiracji od francuskich kolegów. Wielokrotnie też tłumaczyli w swych pismach odmienność własnego stanowiska.’Pi­sali np.: „Wytyczona przez nas droga odmien­na jest od tej, którą kroczą […] kubiści […]. Chociaż podziwiamy heroizm tych wielce uta­lentowanych malarzy, którzy dowiedli chwa­lebnej pogardy dla artystycznego kramarzenia i potężnej nienawiści do akademizmu, czujemy się i obwieszczamy ich opozycjonistami. Uparli się bowiem, żeby malować to, co nieruchome i skostniałe, oraz wszelkie statyczne stany natury”. Albo gdzie indziej: „Rozkawałko- wując przedmiot i wyodrębniając pojedyncze jego aspekty Picasso faktycznie odrysowuje ów przedmiot w całej jego złożoności […].

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących polityki i spraw społecznych. Zachęcam do komentowania i aktywnego odwiedzania bloga! Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)